Home Page - forpc.app

Vong Quay Uong Bia Ban Nhau

Vong Quay Uong Bia Ban Nhau for PC and MAC

Is a Action game developed by VNW Inc. The game is suitable for Rated for 16+ (Use of Alcohol/Tobacco, Gambling) and required Android version is 2.3 and up.

How to run this game on PC or MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

Now you can use this Action game on your PC or MAC.
User Reviews
Nên thêm âm thanh tạch tạch lúc quay để thêm cảm giác chân thật và hồi hộp. Thêm chức năng lực quay mạnh nhẹ :) như kiểu đổ xúc xắc trong game cờ tỉ phú ấy :) nếu có thêm chức năng edit các nội dung trong ô thì thật tuyệt.