Home Page - forpc.app

Shkruaj Shkronjat e Alfabetit Shqip

Shkruaj Shkronjat e Alfabetit Shqip for PC and MAC

Is a Educational game developed by Trigonom sh.p.k. located at Rr. Hyzri Talla III-27, 10000, Pristina, Kosovo. The game is suitable for USK: All ages and required Android version is 4.0.3 and up.

How to run this game on PC or MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

Now you can use this Educational game on your PC or MAC.
User Reviews
Verzioni falas i këtij aplikacioni është aq shumë i mbushur me reklamë saqë përdorimin e aplikacionit e bën gati të pa mundshëm. Jo vetëm që ke banner që tërë kohën të shfaqet në një pjesë të ekranit, por gati pas çdo shkronje që shkruan fëmija, shfaqet një reklamë në tërë ekranin të cilën shpesh nuk mund ta heqësh gjatë pesë sekondave. Prandaj mendoj se zhvilluesi i këtij aplikacioni nuk është dashur ta lëshoj këtë aplikacion kinse falas dhe në anën tjetër me të mbyt me reklamë. Përndryshe mendoj se si aplikacion edukativ pa reklamë është i mirë.
Ky esht nje loj me mrkullushme per msime Fmijet me shum msojn duk i shkruar shkronjat nxdnis dhe fmijet msoj me zhum nga kjo lojj...?,,,
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
["In-app purchases","Supports in-app purchases",[null,2,null,[null,null,"https://lh3.googleusercontent.com/OHPOv1_KARAq6le0gvoUqeZ7Nr5SLmY5Jgbzutmg5LRcj3q_1lV_cgfPeuAB2mRFYDTC"] ] ]