Home Page - forpc.app

Ով է պատկերված նկարում

Ով է պատկերված նկարում for PC and MAC

Is a Trivia game developed by MrAppMobile. The game is suitable for Everyone and required Android version is 4.1 and up.

How to run this game on PC or MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

Now you can use this Trivia game on your PC or MAC.
User Reviews
Շատ լավ խաղ է շնորհակալություն, բայց մեկ բանի հետ համաձայն չեմ որ հայ մեծերի կողքին այնպիսի մարդկանց եք ընդգրկել որ արժանի չեն Շնորհակալություն
Հնարավորությունները քիչ են։ պետք է ճիշտ պատասխանի տարբերակ լինի։ գաղափարը լավն է։