Home Page - forpc.app

Viet Piano Tiles New 2020

Viet Piano Tiles New 2020 for PC and MAC

Is a Music game developed by DanMoHD. The game is suitable for USK: All ages and required Android version is 4.1 and up.

How to run this game on PC or MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

Now you can use this Music game on your PC or MAC.
User Reviews
tôi rất thích trò chơi này và thích nhất bài hát sóng gió của một ca sĩ trẻ tên Jack 1
I love you viet piano tiles new 2020 Mong nhà phát hành sẽ ra nhiều thể loại bài hơn nữa
Trò này chơi rất hay nhưng có ức chế nữa nhưng chơi rất vui 😂còn có thách thức ở đây nữa