Home Page - forpc.app

iGuzheng 2021

iGuzheng 2021 for PC and MAC

Is a Music game developed by SENLODY located at 10 Kaki Bukit Rd 2, Singapore 417868. The game is suitable for Everyone and required Android version is 4.1 and up.

How to run this game on PC or MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

Now you can use this Music game on your PC or MAC.
User Reviews
Kiếm tiền là tốt nhưng tham lam quá thì cút!!! Ai đời cứ 1-2 phút là có quảng cáo, đang chơi giữa chừng có quảng cáo mất hứng vl. Tóm lại là liên tục có quảng cáo. Sống tham lam quyết ăn đến cùng thì thôi gỡ khỏi máy luôn. Chút thời gian xem chục cái quảng cáo vừa rồi coi như bố thí nhé!
Chơi được mấy bài nhạc Việt, nhưng đổi lại mất quá nhiều thời gian chờ đợi quảng cáo. Cảm thấy không hài lòng.