Home Page - forpc.app

Hỏi Siêu Trí Tuệ Việt - Nhanh Như Tia Chớp

Hỏi Siêu Trí Tuệ Việt - Nhanh Như Tia Chớp for PC and MAC

Is a Puzzle game developed by Ball Game team located at Da Nang. The game is suitable for Everyone (Violent References) and required Android version is 4.4 and up.

How to run this game on PC or MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

Now you can use this Puzzle game on your PC or MAC.
User Reviews
Quảng cáo quá nhiều , chặn không cho chơi tiếp khi người dùng không click vào đánh giá. Quá tệ cho một suy nghĩ kiểu như vầy. Bye.
Vài câu hỏi hay, vài câu hỏi không được đầu tư cho lắm. Ghi sai chính tả, thiếu chữ, thiếu dữ kiện, nên trải nghiệm game không tốt.