Home Page - forpc.app

Հանելուկներ

Հանելուկներ for PC and MAC

Is a Puzzle game developed by MrAppMobile. The game is suitable for Everyone and required Android version is 4.1 and up.

How to run this game on PC or MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

Now you can use this Puzzle game on your PC or MAC.
User Reviews
Շատ լավ խաղ է,բայց այն ալմազների պահով մի փոքր վատ է:Ես կուզենայի,որ ռեկլամ անելուց չգրեր(ԽՆԴՐՈԻՄ ԵՆՔ ՓՈՐՁԵԼ ՄԻ ՓՈՔՐ ՈԻՇ)ու սպասեինք մինչև կթողներ ռեկլամ անեինք😑😐
Բարև բոլորին. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում միջպետական խորհրդի անդամ Տիգրան Կարապետյանի, թե ինչու չի լինի
Very good Thank you so mach☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆