Home Page - forpc.app

4 նկար 1 բառ

4 նկար 1 բառ for PC and MAC

Is a Word game developed by MrAppMobile. The game is suitable for Everyone and required Android version is 4.1 and up.

How to run this game on PC or MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

Now you can use this Word game on your PC or MAC.
User Reviews
Ապրեք երևի արժի դիզայնի վրա մի քիչ աշխատել բայց մեկա լավն ա
Խաղը շաատ լավնա, բայց շատ հեշտա, միանգամից գուշակում եմ։